สนค.ลุยตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

สนค. ระบุ​ ในการก้าวสู่ปีที่ 9 กรมตั้งเป้าหมายจะพัฒนางาน ในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย  ทั้งในด้านการจัดทำข้อมูล บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า

 

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า​ (สนค.)​พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ระบุ​ ในการก้าวสู่ปีที่ 9 กรมตั้งเป้าหมายจะพัฒนางาน
ในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย  ทั้งในด้านการจัดทำข้อมูล บทวิเคราะห์ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะพัฒนาการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้ตอบโจทย์การค้าโลกยุคใหม่ และยกระดับการทำงานในทุกมิติตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง