“ชลบุรี” แชมป์ตั้งโรงงานใหม่ “อีอีซี”

“ชลบุรี” แชมป์ตั้งโรงงานใหม่ “อีอีซี”

การลงทุนในพื้นที่อีอีซีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายมีแนวโน้มขยายตัว ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องจับตาคือสัญญาณการส่งออกที่ชะลอตัวและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

สำนักยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) หรืออีอีซี รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยและอีอีซีไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ว่า เศรษฐกิจไทย ขยายตัวได้ 4.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เศรษฐกิจอีอีซี ขยายตัวที่ 5%

โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวและมีผลคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 4.9% โดยภาพรวมการลงทุนในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเร่งขึ้นทั้งในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง แม้ว่าราคาวัสดุและต้นทุนจะยังอยู่ในระดับสูง แต่คาดว่าได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ทั้งนี้ แนวโน้มการพัฒนาฐานการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทยเริ่มมีความคืบหน้าและมีการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีทั้งสิ้น 376 โครงการ ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2565 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 2.47 แสนล้านบาท ที่จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

โดยสถิติการเปิดโรงงานในพื้นที่อีอีซีไตรมาสที่ 3 รวม 77 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 6,651 ล้านบาท แบ่งเป็น ฉะเชิงเทรา 13 โรงงาน มูลค่า 1,665 ล้านบาท ชลบุรี 40 โรงงาน มูลค่า 2,430 ล้านบาท และระยอง 24 โรงงาน มูลค่า 2,556 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากภาวะการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากในประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออก

ทั้งนี้ สกพอ. ประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะฟื้นตัวได้อย่างเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลักคือภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาหลังเปิดประเทศ โดยคาดว่าตลอดทั้งปี 2565 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยประมาณ 10.1 ล้านคน จากช่วงก่อนโควิดมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ส่วนในพื้นที่อีอีซีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งปีนี้อยู่ที่ 2.7 ล้านคนขณะที่ก่อนโควิดมี 10 ล้านคน

ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 โดยจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดภายในกลางปี 2566 จากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศที่มีความท้าทาย

โดยประมาณการเศรษฐกิจไทยและ อีอีซี ในปี 2565 จะเติบโต 3.3% และ 4.0% ตามลำดับและจะคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในปี 2566 เป็น 3.8% และ 4.5% ตามลำดับ “ชลบุรี” แชมป์ตั้งโรงงานใหม่ “อีอีซี”