กนอ.ผนึก 3 สถาบันพัฒนานวัตกรรม​ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)วีริศ อัมระปาล ระบุ​ กนอ. จับมือมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)วีริศ อัมระปาล ระบุ​ กนอ. จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม” 
 เพื่อนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้มาประยุกต์ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ