สรท.คาดเศรษฐกิจโลก ‘ทรุด’ ฉุดส่งออกโต 3%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินส่งออกปีนี้โตได้ 8% ส่วนปีหน้าไร้แรงหนุนเหลือโตแค่ 2-3% ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว และปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. ชัยชาญ เจริญสุข ระบุ สรท. คาดการณ์การส่งออกรวมปี 2565 ขยายตัว 7-8% ส่วนการส่งออกปี 2566 ขยายตัวได้ 2-3% โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญจากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าธนาคารกลางได้ออกมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของตลาดหลักเริ่มมีการชะลอตัวลง รวมถึงปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ และวัตถุดิบมีราคาผันผวน เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน ปุ๋ย เป็นต้น 

สำหรับตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่า 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ หดตัว 4.4% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 2.23 หมื่นล้านดอลลาร์ หดตัว 2.1% ภาพรวมการค้าในเดือนมกราคม – ตุลาคมของปี 2565 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนรวมมูลค่า 2.43 แสนล้านดอลลาร์ ขยายตัว 9.1% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 2.58 แสนล้านดอลลาร์ ขยายตัว 18.3% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 ขาดดุลเท่ากับ 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 6.56 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะที่สำคัญประกอบด้วย ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้มีความผันผวนเร็วเกินไป 

ด้านต้นทุน ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อประคองการฟื้นตัวภาคธุรกิจและไม่เป็นการซ้ำเติมรายจ่ายของผู้บริโภคและต้นทุนของผู้ประกอบการมากเกินไป และขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาควบคุมหรือปรับขึ้นค่าไฟฟ้า หรือ ค่าFT ทั้งในภาคการผลิตและภาคครัวเรือน แบบค่อยเป็นค่อยไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สอคคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล

ด้านการค้าระหว่างประเทศ เร่งดำเนินการความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญ อาทิ Thai-EU, Thai–UK, Thai-Turkey, RCEP (อินเดีย)