จุดพลุงาน “อีสาน บีซีจี เอ็กซ์โป 2022” ดึงลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

จุดพลุงาน “อีสาน บีซีจี เอ็กซ์โป 2022” ดึงลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

50 พันธมิตรภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมนวัตกรรมครั้งใหญ่ “อีสาน บีซีจี เอ็กซ์โป 2022” ชูโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีจุดแข็งดูดลงทุนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ไบโอเทค และการแพทย์ สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาค ลดสังคมเหลื่อมล้ำ

นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (KKIC) เปิดเผยว่า ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอาคารมิกซ์ยูสของกลุ่มมิตรผล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น บนพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนในเฟสแรกกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและพื้นที่ศักยภาพในฐานะที่เป็นแหล่งผลิต ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกว่า 43% ของประเทศและเป็นเกษตรกรกว่า 80% ของทั้งประเทศ

โดยในโครงการเฟสแรก ประกอบไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบริการออฟฟิศ และศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผลซึ่งย้ายมาที่อาคารแห่งนี้ โดยจะเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก สำหรับเป็นห้องแล็ปอาหาร เกษตร และคอสเมติก เพื่อสร้างบรรยากาศในการการบ่มเพาะธุรกิจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมมือที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน โดยในระยะต่อไปเริ่มก่อสร้าง ศูนย์ประชุมสัมมนา คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า ในขณะที่ส่วนอื่นๆ เป็นพื้นที่เตรียมรองรับกลุ่มนักลงทุนในอนาคต

สำหรับธุรกิจบริการเช่าออฟฟิศ จะมุ่งเน้นดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเต็มของโมเดลบีซีจี ได้แก่ ธุรกิจด้านเกษตร อาหารแห่งอนาคต ไบโอเทค การแพทย์ ดิจิทัล และสมาร์ตซิตี้ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของออฟฟิศระดับภูมิภาค ทำให้เกิดการกระจายโอกาสการจ้างงานสู่ภูมิภาค โดยภาคอีสานถือเป็นแหล่งแรงงานคิดเป็นประชากรกว่า 1 ใน 3 ของประเทศรวมถึงเป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่สำคัญกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

“ในเดือน ธ.ค. นี้ กลุ่มมิตรผลจะร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Isan BCG Expo 2022 เพื่อขยายพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีครั้งแรกในภาคอีสาน ซึ่งเป็นทางรอดเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ พร้อมผลักดัน และสร้างให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน จากศักยภาพและความพร้อมของภาคอีสาน”

นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้จะถือเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และจุดเริ่มต้นของการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เพื่อประกาศให้ทั่วโลกหันมามองภาคอีสานและดึงการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจี โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 100,000 คน

“ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค และจังหวะที่โลกเกิดวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิด-19 และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนและจีน-ไต้หวัน กำลังเร่งสปีดให้เทรนด์ความด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมองเป็นโอกาสของไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารซึ่งการขับเคลื่อนโมเดลบีซีจีจะทำให้อีสานหลุดพ้นความยากจนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การที่ไทยอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีความขัดแย้งที่จะเป็นโอกาสดึงให้มีการลงทุนเข้ามา”

สำหรับงาน Isan BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Collaboration “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จัดขึ้นวันที่ 9-12 ธ.ค.2565 ณขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และบริเวณโดยรอบ อาทิ ย่านศรีจันทร์ เทศบาลเมืองนครขอนแก่น และถนนไก่ย่างครอบคลุมพื้นที่กว่า 62,500 ตารางเมตร โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งถนนคนเดิน คอนเสิร์ต ตลาดงานทำมือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนงานจัดแสดง โชว์ศักยภาพความพร้อมด้านวัตถุดิบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอีสาน สู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีระดับภูมิภาค ผ่านโซนต่างๆ อาทิ Creative, Innovative และGreen 

ส่วนงานเสวนาเวที International Forum และเวที Talk ที่เจาะลึกถึงแนวคิดบีซีจีในรูปแบบที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า 80 ท่าน กว่า 40 เซสชั่น จากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองและประสบการณ์สู่การต่อยอดธุรกิจและแรงบันดาลใจในการสร้างโอกาสจากการขับเคลื่อนโมเดลบีซีจีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ราย อาทิ กลุ่มมิตรผล, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด, บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ส จำกัด, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือTOCA, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น