คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

งาน” KUBOTA FARM FEST 2022ฟาร์มเพาะสุข “ จ. ชลบุรี ได้นำเทคโนโลยี เครื่องจักรกล และนวัตกรรมเกษตร พร้อมโซลูชัน มาแสดง เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยเป็นเกษตรสมัยใหม่ รับมือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เกษตรสมัยใหม่ เป็นเทรนด์ของการทำเกษตรที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญ และมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ เพื่อพัฒนาวิถีการทำการเกษตร

คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

 

ภายในงาน KUBOTA FARM FEST 2022 ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตจาก คูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดง ที่น่าสนใจ คือ แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น LXe-261 แทรกเตอร์ไฟฟ้า 100% ขนาด 26 แรงม้า คล่องตัว ลุยงานได้ไม่ยั้ง ใช้พลังงานสะอาด ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion) ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จ ใช้เวลาชาร์จไฟภายใน 1 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทำงานด้วยระบบนำทางความแม่นยำสูง และตั้งค่าการทำงานผ่านระบบ Electronic Control Unit (ECU) โดยแสดงข้อมูลบนหน้าจอเป็นสัญลักษณ์และคำอธิบาย มีฟังก์ชั่นหยุดรถอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้คนหรือสิ่งกีดขวาง หรือจะสั่งหยุดการทำงานฉุกเฉินได้จากรีโมตคอนโทรล สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิด เช่น โรตารี่ เครื่องพ่นสารเอนกประสงค์ โดยมีความเร็วทำงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ 0.4 ถึง 6 กม.ต่อชม.

คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

 

รถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ สามารถวางแผนขอบเขตและทิศทางการเก็บเกี่ยวข้าว ช่วยลดภาระของผู้ขับด้วยกลไกควบคุมการทำงานของหัวเกี่ยวนวดข้าว ควบคุมทิศทาง ความเร็วและรอบเครื่องของเครื่องจักร สามารถกลับหัวงานได้เองอย่างอัตโนมัติ ลดการร่วงหล่นของเมล็ดข้าว สามารถทำงานได้ 30 ไร่ต่อวัน นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณและความชื้นของผลผลิตข้าวในแต่ละแปลงที่แตกต่างกันได้ เพื่อนำมาวางแผนการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป

คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

 

รถดำนาไร้คนขับ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ทำงานตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยสามารถกลับหัวงานและปักดำต้นกล้าได้เองโดยอัตโนมัติ ปลูกข้าวอย่างแม่นยำ ต้นข้าวมีความสม่ำเสมอของแถวและเจริญเติบโตได้เท่ากันทั้งแปลง สามารถทำงานได้ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะไม่มีข้อจำกัดในการมองเห็นของผู้ขับ ลดแรงงาน จากเดิม 2-3 คน เหลือเพียง 1 คนในการเติมแผ่นกล้าเท่านั้น

 

รถดำนาบังคับด้วยระบบ 5G เป็นรถดำนาคูโบต้าต้นแบบคันแรกของประเทศไทย ที่นำระบบการบังคับและควบคุมทิศทางการทำงานของเครื่องจักร ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 5G ด้วยการบังคับการทำงานของรถดำนาผ่านรีโมทคอนโทรลอย่างแม่นยำจากที่ใดก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานกลางแปลงตลอดเวลา

 

คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต คูโบต้า ยกทัพ เครื่องจักร โชว์ เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต

นวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกผัก ประกอบด้วย เครื่องหยอดเมล็ดผัก เทคโนโลยีการปลูกผักด้วยเมล็ด เป็นเทคโนโลยีที่ทดแทนการปลูกผักด้วยวิธีการหว่าน ทำงานด้วยระบบลูกกลิ้งต่อพ่วงโซ่ขับเคลื่อนชุดหยอด สามารถควบคุมคุมปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ กำหนดระยะปลูกได้ตั้งแต่ 2-51 ซม. และปรับระดับความลึกในการหยอดเมล็ดได้ตั้งแต่ 1.0-2.5 ซม. เพื่อให้เหมาะกับแต่ละชนิดพืช โดยผักจะเจริญเติบโตได้เท่ากัน และช่วยลดแรงงานในขั้นตอนการปลูกผักได้เหลือเพียงแค่ 1 คน ซึ่งสามารถปลูกผักได้มากถึง 18 ไร่ต่อวัน

 

สยามคูโบต้า ยังมีแพลตฟอร์มช่วยในการทำการเกษตร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรได้หลายด้าน ทั้งการจัดการแปลงเกษตร การจัดคิวงาน การเรียกใช้บริการและการเช่าเครื่องจักร ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

 

เค ไอ ฟิลด์ (K-iField) เป็น แอปพลิเคชันบริหารจัดการการเพาะปลูก บันทึกข้อมูลฟาร์ม ลงทะเบียนแปลงเพาะปลูก เค ไอ คิว (K-iQ) เป็น แอปพลิเคชันบริหารจัดการคิวงานของเครื่องจักร คิน เรนท์ (KIN Rent) เป็น แพลตฟอร์มบริการให้เช่าเครื่องจักร

 

และ คิน แมช (KIN Match) เป็น แพลตฟอร์มจ้างงานเครื่องจักร โดยการจัดหาผู้ให้บริการที่รับจ้างในการ ไถเตรียมดิน เกี่ยวข้าว ดำนา หรือโดรนพ่นสารเพื่อการเกษตร โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่ไม่มีเครื่องจักร สามารถทำการเกษตรได้ง่ายมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรสมัยใหม่ เช่น เครื่องวัดความหวานของผลไม้แบบไม่ทำลายผลผลิต ด้วยเทคโนโลยี NIR (Near Infrared Spectroscopy)วัดค่าปริมาณโมเลกุลน้ำตาลที่ละลายอยู่ในเนื้อของผลผลิต โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงแต่ละช่วงผ่านเปลือกของผลไม้ได้โดยไม่ต้องผ่าหรือปอก สามารถวัดผลไม้ได้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง เมล่อน มะเขือเทศ ส้มและสตรอเบอรี่ เพื่อช่วยการคัดเกรดผลไม้และสามารถช่วยสร้างมูลค่าในการขายผลผลิตของเกษตรกร