รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 พฤศจิกายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 พฤศจิกายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2500-2600 ข้าวขาว 5% 1450-1460 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1480 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2200-2300

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (30 พฤศจิกายน 2565)