โรงแรมภูเก็ตขยับราคารับท่องเที่ยวฟื้น

นายกสมาคมโรงแรมป่าตอง ภูเก็ต ยอมรับห้องพักมีการปรับขึ้นตามกลไกตลาด แต่ไม่ได้ปรับขึ้นสูงถึง 4 เท่าตามที่มีกระแสข่าว เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเข้าพักภาพรวมเฉลี่ย 60-70%

 จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีการปรับราคาห้องพักขึ้นเป็น 4 เท่าตัว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากขึ้น เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กล่าวว่า สำหรับราคาห้องพักในภาพรวม เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และในส่วนของราคาห้องพักก็มีการปรับตัวจริง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ได้มีการปรับขึ้นสูงเหมือนที่มีกระแสข่าวออกมา เพราะถือเป็นภาวะปกติของราคาที่ย่อมแตกต่างกันระหว่างโลว์ซีซันกับไฮซีซัน แต่ขณะนี้การปรับราคาของโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ป่าตอง ที่มีระดับ 3-4 ดาว ก็ยังไม่ได้เป็นไปตามราคาที่ควรจะเป็น ในขณะที่อัตราการเข้าพักเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดีกว่าช่วงโควิด-19 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในป่าตอง แต่ในส่วนของอัตราค่าห้องพักจากที่มีสอบถามในภาพรวม ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19
     “เทียบราคาว่าเมื่อช่วงก่อนโควิด-19 ราคาอยู่ที่ 100 บาท เมื่อเกิดโควิดราคาลดลงประมาณ 30-50% ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม ส่วนโรงแรมที่เคยขายอยู่ที่ 1,000 บาท ก็เหลือประมาณ 600-700 บาทก็มี โดยเฉพาะโรงแรมเชนซึ่งเคยลดลงมาถึง 70% ดังนั้นลูกค้าจะใช้ภาพจำในช่วงที่เกิดโควิด-19 ไม่ได้ ซึ่งหลังจากโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น ประกอบกับในเรื่องการท่องเที่ยว มีการเดินทางมากขึ้น ฉะนั้นราคาในช่วงนี้มีการปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 60-70% ซึ่งยังไม่ถึง 100% เมื่อเทียบกับในปี 2562 ดังนั้นการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามกลไกของตลาด และจะนำไปเทียบกับช่วงเกิดโควิด-19 ไม่ได้ เพราะทุกคนก็ต้องพยายามรักษาธุรกิจไว้จึงทำให้ในช่วงนั้นผู้ประกอบการต้องปรับลดราคาลงมาค่อนมาก และมีบางรายลดมากถึง 70-80% เพื่อเลี้ยงพนักงานดีกว่าต้องปิดไป”

   นางสุพัตรา กล่าวด้วยว่า เข้าใจได้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมา 100% ซึ่งทุกคนไม่พร้อมจะเดินทาง แต่ต้องการที่จะท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มลูกค้าในเรื่องราคาแต่อย่างใด แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นจริง แต่ไม่ได้สูงมากตามที่เป็นข่าว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ทราบราคาห้องพักอยู่ และได้มีการจองโรงแรมมาตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยิ่งช่วงไฮซีชั่นก็เข้าใจเรื่องของราคาห้องพัก และมีการบริการที่เต็มรูปแบบมากขึ้น ขณะเดียวกัน โรงแรมในหาดป่าตองมีระดับตั้งแต่ 3-4 ดาวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความเหมาะสม
      ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีของการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นอย่างมาก ประกอบกับขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว และจากข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง 27 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตแล้ว 934,164 คน เป็นชาวต่างชาติ 914,746 คน และคนไทย 19,418 คน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน พบว่า 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตสูงสุด คือ รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย อังกฤษ และเยอรมนี มีรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ 119,180 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ฟื้นตัวกลับมาแล้วสูงถึงร้อยละ 80 แม้จะยังไม่มีตลาดนักท่องเที่ยวจีน จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ใช่ปัญหาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าสิ่งที่ท้าทายในอนาคตอันใกล้ คือ แรงงานภาคการท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลน ถือเป็นสิ่งที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการของสถานประกอบการ และเป็นสิ่งท้าทายการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในระยะการฟื้นตัว