วัตถุดิบขาดตลาด ‘กุ้งแห้ง - ปลาเค็ม’ ราคาพุ่ง!

ปลาเค็มเกือบทุกชนิดพาเหรดขึ้นราคา เนื่องจากวัตถุดิบสัตว์น้ำต้องนำเข้าจากประเทศเมียนมา เมื่อราคาขนส่งขึ้นกระทบราคาปลาเค็มต้องขึ้นตามไปด้วย

ที่บริเวณตลาดล่าง เขตเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ขนาดใหญ่ ในตัวเมืองระนอง จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งผัก ผลไม้ ของกิน ของแห้ง เสื้อผ้าต่างๆ รวมไปถึงสัตว์น้ำแบบสดๆ และแบบเค็ม แบบแห้ง พบว่าขณะนี้ราคาปลาเค็มเกือบทุกชนิดขึ้นราคา
     

สอบถาม นางสุนันท์ สมชาติ แม่ค้าแผงปลาเค็ม บอกว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ที่ตนเองรับมาจำหน่ายมีราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10-15 บาท แล้วแต่ชนิดของปลา ส่วนสาเหตุที่ราคาขึ้น เนื่องจากสัตว์น้ำทุกประเภทสดๆ แม่ค้า พ่อค้า ที่รับซื้อสัตว์น้ำมาแปรรูป ส่วนใหญ่ซื้อสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา แต่ก็มีของเรือไทยบางส่วน แต่เรือประมงไทยมีจำนวนน้อย เพราะหยุดออกเรือจากปัญหาทางด้านกฎหมายข้อบังคับต่างๆ
     

เมื่อต้องซื้อสัตว์จากพม่า ราคาก็ต้องสูงขึ้น อีกทั้งราคาฝั่งประเทศพม่า ยังคงมีราคาเพิ่มสูง ทำให้ค่าขึ้นส่งเพิ่มขึ้น ราคาสัตว์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในระนอง จึงแพงขึ้น โดยในช่วงนี้สัตว์น้ำที่นำเข้ามาจากพม่าก็ลดน้อยกว่าช่วงก่อน แต่ความต้องการของพ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการรับซื้อ เพื่อนำไปขายต่อให้โรงงาน ขายต่างจังหวัด ขายแม่ค้าทั่วไป หรือนำไปแปรรูปสัตว์น้ำ ต่างก็ต้องใช้ไหวพริบในการแข่งขันกันซื้อสัตว์น้ำ ทำให้ ราคาสูงขึ้นเมื่อนำมาแปรรูปราคาจึงต้องสูงขึ้นตาม แม่ค้าก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากการซื้อจากลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวลดลง หากน้ำมันยังมีราคาสูง และประมงไทยยังออกทำการประมงน้อย ยังคงต้องพึ่งพาสัตว์จากพม่าเป็นหลักราคาก็คงจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อมาขาย ผู้ที่ซื้อไปกินอย่างแน่นอน ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง อยากให้เรือประมงไทยในระนองออกได้ เพราะราคาอาจจะลดลงมาบ้าง

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์