ธอส.เปิดตัวเงินฝาก ECO Savings ดอกเบี้ยสูง 1.75%ต่อปี 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด กับ “เงินฝาก ECO Savings” ให้ผลตอบแทนสูงด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด กับ “เงินฝาก ECO Savings” ให้ผลตอบแทนสูงด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% ต่อปี สำหรับผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร  ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านทาง Application GHB ALL และ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2566