ขสมก.เร่งปรับแผนฟื้นฟูกิจการ รับโจทย์คมนาคมดันรถเมล์อีวี 8 พันคัน

ขสมก.เร่งปรับแผนฟื้นฟูกิจการ รับโจทย์คมนาคมดันรถเมล์อีวี 8 พันคัน

ขสมก.เร่งปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ลุ้น สศช.ไฟเขียวจ้างเหมาเอกชน 224 คัน มูลค่า 953 ล้าน คาดชัดเจนภายในปีนี้ พร้อมเปิดไทม์ไลน์จัดหารถเมล์ไฟฟ้าร่วมเอกชน และ บขส. รวม 8,000 คัน ภายใน 3 ปี

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนจัดหารถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยระบุว่า ปัจจุบัน ขสมก.อยู่ระหว่างแก้ไขและปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะแผนจัดหารถเมล์ใหม่ ทั้งการเช่าหรือการซื้อรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า (EV) รวมทั้งการยกเลิกแนวทางการจ้างเหมาเอกชนวิ่งให้บริการจำนวน 1,500 คัน เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการเอกชนเริ่มนำรถเมล์ EV มาวิ่งให้บริการแล้ว

ส่วนความคืบหน้าแผนระยะสั้นในการจ้างเหมาบริการเดินรถเมล์ EV จำนวน 224 คัน วงเงิน 953 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นงบลงทุน หรืองบดำเนินการ เนื่องจากหลายหน่วยงานมีความเห็นไม่ตรงกัน อีกทั้งจัดทำร่างเอกสารการประกวดราคา (TOR) เพื่อประกอบความคิดเห็นตามที่สำนักงบประมาณได้ส่งหนังสือถึง ขสมก. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีความคิดเห็นให้ ขสมก.จัดหารถเมล์ EV ตามขั้นตอนในรูปแบบการใช้งบลงทุนให้สอดคล้องกับระเบียบของรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้นแผนดำเนินงานในขณะนี้ ขสมก. ต้องเร่งปรับปรุง และจัดทำแผนการจัดหารถเมล์ใหม่ให้ชัดเจน เพราะรถเมล์ ขสมก. ที่ให้บริการอยู่มีสภาพเก่า ประกอบกับแผนฟื้นฟูกิจการก็ยังอยู่ระหว่างปรับปรุง ดังนั้นต้องหาวิธีบริหารจัดการระยะสั้นนี้ให้รถเมล์มีบริการเพียงพอ ไม่กระทบประชาชน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าแผนระยะสั้นของ ขสมก.จะแล้วเสร็จมีความชัดเจนภายในปี 2565 เพื่อเริ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไปในปี 2566

ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีแผนการนำรถเมล์ EV มาวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางต่างๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2565-2567 จะมีรถเมล์ EV จำนวนรวม 8,000 คัน แบ่งเป็น ผู้ประกอบการเอกชน จำนวน 3,000 คัน โดยภายในปี 2565 จำนวน 1,250 คัน และในปี 2566 อีกประมาณ 1,800 คัน ขณะที่ ขสมก. มีแผนจัดหารถเมล์ EV จำนวน 3,000 คัน โดยจะทยอยรับมอบในปี 2566 จำนวน 400 คัน และปี 2567 ประมาณ 2,600 คัน รวมถึงแผนการจัดหารถทัวร์ EV ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)