‘จุรินทร์’ มั่นใจส่งออกขยายตัวทะลุเป้า 4%

การส่งออกของไทยในเดือนต.ค.65 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์ หดตัว -4.4% พลิกมาติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน นับตังแต่เดือน ก.พ.64 ที่การส่งออกติดลบ -4.1%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนต.ค.65 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์ หดตัว -4.4% พลิกมาติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน นับตังแต่เดือน ก.พ.64 ที่การส่งออกติดลบ -4.1% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 22,368 ล้านดอลลาร์ หดตัว -2.1% ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 596 ล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า กลุ่มสินค้าเกษตรติดลบ4.3%,  สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ติดลบ2.3% และสินค้าอุตสาหกรรมติดลบ3.5%  ส่วนการนำเข้าติดลบ2.1% มูลค่า 22,368.8 ล้านดอลลาร์และดุลการค้า ติดลบ 596.4 ล้านดอลลาร์
          ขณะที่การส่งออกของไทยในช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 243,138 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 9.1% และการนำเข้า มีมูลค่า 258,719 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 18.3% ส่งผลให้ขาดดุลการค้ารวม 15,581 ล้านดอลลาร์
          รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ระบุว่า ยังมั่นใจว่าการส่งออกของไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4% อย่างแน่นอน โดยปัจจัยบวกที่หนุนการส่งออกคือ ค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ประกอบกับ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัวต่อเนื่อง เช่น ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่สามารถทำตัวเลขได้ดี รวมไปถึงตลาดตะวันออกกลาง ตลาดออสเตรเลีย และตลาดสหราชอาณาจักร เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม มองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ และในปี 66 คือ ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการ Zero Covid ของจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง รวมถึงดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของประเทศคู่ค้าสำคัญลดลงต่อเนื่อง