ไทย - เวียดนาม ร่วมแก้อุปสรรคการค้า ปัญหาขาดปุ๋ย อาหารสัตว์

ไทย - เวียดนาม ร่วมแก้อุปสรรคการค้า ปัญหาขาดปุ๋ย อาหารสัตว์

ไทย - เวียดนาม จับมือร่วมผลักดันฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม อำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านสินค้าเกษตรไปประเทศที่สาม ขยายตลาดข้าวในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ย และอาหารสัตว์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

 

ไทย - เวียดนาม ร่วมแก้อุปสรรคการค้า ปัญหาขาดปุ๋ย อาหารสัตว์ ไทย - เวียดนาม ร่วมแก้อุปสรรคการค้า ปัญหาขาดปุ๋ย อาหารสัตว์ ไทย - เวียดนาม ร่วมแก้อุปสรรคการค้า ปัญหาขาดปุ๋ย อาหารสัตว์

โดยนายกฯ นำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ จากนั้นได้หารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร คือ ไทย และเวียดนาม เห็นพ้องที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศ และภูมิภาค และทั้งสองฝ่ายจะเร่งอำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

 

       ทั้งการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านสินค้าไปประเทศที่สาม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ได้แก่ มะม่วง และเงาะจากไทย และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ลูกไก่ และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์จากไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังขอให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อขยายตลาดในอาเซียน และเตรียมความพร้อมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ย และอาหารสัตว์

 

ทั้งนี้ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและเวียดนาม ในช่วงปี 2562 - 2564 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปเวียดนามร้อยละ 4.42 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 56,310 ล้านบาท โดยมีอัตราการส่งออกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.36 ต่อปี

 

สินค้าเกษตรส่งออกจากไทยไปยังเวียดนามที่สำคัญ ได้แก่ นมยูเอชที และนมถั่วเหลือง ทุเรียน น้ำตาล สุกรมีชีวิต อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม ในขณะเดียวกัน ในช่วงปี 2562 - 2564 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากเวียดนามร้อยละ 4.51 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 23,967 ล้านบาท มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.06 ต่อปี

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่น ๆ เช่น เนื้อปลาซูริมิสดหรือแช่เย็น กาแฟ อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม ผลไม้แช่แข็ง เช่น สับปะรด ทุเรียน ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ และมะม่วง ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกกล้วยแห้ง

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์