นายกฯ ประยุทธ์คุยอะไร สี จิ้นผิง - เหงียน ซวน ฟุก - มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย แขกรัฐบาล

นายกฯ ประยุทธ์คุยอะไร สี จิ้นผิง - เหงียน ซวน ฟุก - มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย แขกรัฐบาล

รู้หรือไม่ ในสัปดาห์การประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 29 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากจะเชิญแขกพิเศษเอเปคแล้ว ไทยยังเนื้อหอมมีอีก 3 ผู้นำประเทศ ยืนยันการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 29 ล่าสุดมีผู้นำยืนยันเดินทางมาด้วยตนเอง 14 เขตเศรษฐกิจ และระดับผู้แทน 6 เขตเศรษฐกิจ โดยในระหว่างการประชุมที่มีขึ้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ประธานาธิบดี เหงียน ซวน ฟุกของเวียดนาม และเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สร้างประชาคมอนาคตร่วมกันจีน - ไทย

ประธานาธิบดี สี และภริยาเผิง ลี่ หยวน จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 14.30 น.วันที่ 17 พ.ย. โดยมีประเด็นหารือกับนายกฯ ประยุทธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเรื่องกำหนดทิศทาง และมองไปข้างหน้าความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนซึ่งครบรอบ 10 ปี ในปี 2565 รวมทั้งแนวทางการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น และแนวคิดระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดี สี ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยสี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นวาระที่ 3

เวียดนาม หนุนไทยจับมือฟื้นฟูอาเซียน หลังโควิด

ประธานาธิบดีเหงียน และภริยาเจิ่น เหงียต ทู จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 11.30 น. วันที่ 16 พ.ย. โดยจะหารือกับนายกฯ ประยุทธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล และยืนยันเจตนารมณ์ในการกระชับความร่วมมือ ส่งเสริมความเชื่อมโยง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันทั้งในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระดับประชาชน อันจะช่วยเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของทั้งสองประเทศ และอนุภูมิภาคภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ผู้นำไทย - ซาอุฯ ลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีซาอุฯ จะเสด็จฯ ถึงประเทศไทย ในค่ำของวันที่ 17 พ.ย. และในวันเดียวกันนี้ นายกฯ ประยุทธ์ จะเข้าเฝ้าฯ และหารือทวิภาคีกับนายกฯ ซาอุดีอาระเบีย เดินหน้าความร่วมมือบนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดตามโรดแมป โดยจะมีการลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย และซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วย 

1.ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ.2565-2567) 

2.ร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีอาระเบีย-ไทย 

3.ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อย่างไรก็ตาม ในการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีซาอุฯ จะเป็นแขกพิเศษในการประชุมผู้นำเอเปค ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกด้วย 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์