ด่วนครม.ไฟเขียวต่ออายุลดภาษีดีเซลอีก 2 เดือน ถึง ม.ค.66 สูญรายได้รวมแสนล้าน

ด่วนครม.ไฟเขียวต่ออายุลดภาษีดีเซลอีก 2 เดือน ถึง ม.ค.66 สูญรายได้รวมแสนล้าน

อาคม เผย ครม.ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตรอีก 2 เดือน สูญรายได้อีก 2 หมื่นล้าน รวมสูญรายได้แล้ว 1 แสนล้านบาทอุ้มราคาดีเซล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 ว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึง 20 ม.ค. 2566  

ส่งผลให้สูญเสียรายได้ภาครัฐอีก 2 หมื่นล้านบาท 

เมื่อถามว่าในครั้งต่อไปจะพิจารณาต่ออายุมาตรการหรือไม่ รัฐมนตรีคลังไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ส่งยิ้มแล้วขึ้นรถประจำตำแหน่งออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลครั้งนี้ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้อีก 2 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรอบที่ 5 รวมสูญรายได้ทั้งหมด 1.08 แสนล้านบาท  

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลทั้งหมด 4 ครั้ง

โดยครั้งแรกช่วงวันที่ 18 ก.พ.-20 พ.ค.65 ลดภาษีลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 18,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค.65 เป็นเวลา 3 เดือน  ลดภาษีดีเซลลงลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 21 ก.ค.-20 ก.ย.65 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท

และ ครั้งที่ 4 ช่วงวันที่ 21 ก.ย. - 20 พ.ย.65 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท

โดยมาตรการลดภาษีดีเซลทั้ง 4 ครั้ง ทำให้รัฐสูญรายได้รวมแล้ว 88,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับครั้งนี้อีก 2 หมื่นล้านบาททำให้สูญเสียรายได้รวมแล้วกว่า 1.08 แสนล้านบาท