เปิดแฟ้ม ครม.15 พ.ย. ลุ้น ครม.เคาะต่ออายุลดภาษีดีเซล ประกันรายได้ชาวนาปี 4

เปิดแฟ้ม ครม.15 พ.ย. ลุ้น ครม.เคาะต่ออายุลดภาษีดีเซล ประกันรายได้ชาวนาปี 4

"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นัดสุดท้ายก่อนการประชุมเอเปค เช็กความพร้อมทุกหน่วยงานก่อนรับผู้นำคนสำคัญ ลุ้นคลังต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาทต่อเนื่องอีก 2 เดือน พาณิชย์ เข็นประกันรายได้พร้อมมาตรการคู่ขนานเข้า ครม.ลดวงเงินจาก 1.5 แสนล้านเหลือ 8 หมื่นล้าน

รายงายข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม.ครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ 17 - 19 พ.ย.นี้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จะได้ใช้การประชุม ครม.ครั้งนี้กำชับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมเอเปคของประเทศไทยโดยในการประชุมเอเปคครั้งนี้มีผู้นำและตัวแทนจากชาติผู้นำ 21 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจสมาชิก รวมทั้งมีผู้นำที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาล 3 ประเทศได้แก่กัมพูชา ฝรั่งเศส และซาอุดิอารเบีย เข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทย รวมทั้งมีเวทีคู่ขนานการประชุมของภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายการประชุม 

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่สำคัญได้แก่ วาระพิจารณากระทรวงการคลังเตรียมเสนอวาระการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง 5 บาทต่อลิตรออกไปอีก 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.2565 - 20 ม.ค.2566 เพื่อเป็นการต่ออายุมาตรการดังกล่าวก่อนที่มาตรการจะหมดอายุมาตรการในวันที่ 20 พ.ย.นี้ 

โดยในเรื่องนี้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่ามั่นใจว่ากระทรวงการคลังจะต่ออายุมาตรการออกไปเพราะการจัดเก็บรายได้ในปีนี้เกินเป้าหมาย

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยปรับลดวงเงินโครงการลงจาก 1.5 แสนล้านบาท เหลือวงเงินประมาณ 82,000 ล้านบาท แยกเป็นเงินส่วนต่าง 18,700 ล้านบาท มาตรการคู่ขนานประมาณ 8,000 ล้านบาท และไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาท


 

ส่วนวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงพลังงาน เสนอการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อีแกท ไดมอนท์ เซอร์วิส จำกัด

กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดค่าธรรมเนียมนการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาละยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 

คณะกรรมการกลั่นกองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2565และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2565

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรร์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำแม่กวงเป็นทางน้ำชลประทานี่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุง และจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง 

สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแนวทางเสริมศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)