เนชั่น กรุ๊ป หนุนกรุงเทพฯ โมเดลเมืองอัจฉริยะ

วันนี้ เครือเนชั่น กรุ๊ป โดย เนชั่น ทีวี และโพสต์ทูเดย์ จัดงาน Thailand smart city Bangkok model ขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งมีทั้งผู้นำองค์กรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ไฮไลต์จะมีอย่างไรบ้าง มีการเสนอแนะให้นำไปสู่การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร

 วันนี้ เครือเนชั่น กรุ๊ป โดย เนชั่น ทีวี และโพสต์ทูเดย์จัดงาน Thailand smart city Bangkok model ขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งบุคคลภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และผู้นำองค์กร จำนวนมาก และมี คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเครือเนชั่น เข้าร่วมงาน 
   

โดย คุณสมชาย มีเสน รองประธานกรรมบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อผลักดันเร่งให้ผู้บริหารองค์กร ขับเคลื่อนให้เมืองไทยเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ และหวังว่า เมืองที่จะเป็นสมาร์ท ซิตี้ ได้อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ก็จะช่วยกันหาคำตอบว่าจะทำอย่างไร ให้เป็นเมืองสมาร์ท ซิตี้ ได้อย่างแท้จริง

 ขณะที่ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในงานนี้ด้วย ในหัวข้อ ‘กรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะจริงไหม เราอยู่ตรงไหนในนิยามที่ถูกกำหนด’ โดยคุณชัชชาติ ระบุว่า หัวใจของเมืองคือ งาน หน้าที่ของ กทม.คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคน 3.สร้างโอกาส ที่จะต้องดูแลทุกคนสร้างโอกาสให้กับทุกคน 4.สร้างความไว้วางใจ เพราะหากเมืองไม่มีความไว้วางใจก็จะอยู่ยาก ดังนั้นสมาร์ท ซิตี้ คือ การเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพิ่มทั้ง 4 ข้อนี้ ที่เป็นหัวใจของเมือง

    และปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง 4 เดือนแรกที่ คุณชัชชาติเข้ามาทำงาน ความไม่ไว้ใจของประชาชน ปัญหาเส้นเลือดฝอย และปัญหาความไม่โปร่งใส จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา พร้อมย้ำด้วยว่า หัวใจของสมาร์ท ซิตี้ จะต้องตอบโจทย์คน และต้องเริ่มที่คน ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เอาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนความคิดของคน และกทม.ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาได้แน่นอน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์