เดินหน้าแก้ ‘โลกร้อน’ ต่อเนื่อง - ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 40%

"วราวุธ" มอบนโยบายคณะผู้แทนไทยในการประชุม COP27 สนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก มุ่งสู่ Net Zero และคำนึงถึงผลประโยชน์ของไทยอย่างยั่งยืน

"วราวุธ"มอบนโยบายคณะผู้แทนไทยในการประชุม COP27 สนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก มุ่งสู่ Net Zero และคำนึงถึงผลประโยชน์ของไทยอย่างยั่งยืน