“ทศพร” พลิกเกมสู้ เลื่อนประชุมบอร์ด รักษาเก้าอี้ประธาน

“ทศพร” พลิกเกมสู้ เลื่อนประชุมบอร์ด รักษาเก้าอี้ประธาน

“ทศพร” พลิกเกมสู้ เลื่อนประชุมบอร์ด ปตท. หวังรักษาเก้าอี้ประธานต่อไป จับตา คณะผู้บริหารกำหนดวันประชุมเคาะผลการยื่นลาออกอีกครั้ง

รายงานข่าวระบุว่า จากกรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งในบอร์ด ปตท.ทั้งหมดโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 นายอรรถพล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT ) ทำหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อบางแห่งเกี่ยวกับการลาออกของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (ปตท.) นั้น

ปตท.ขอเรียนชี้แจงว่า ณ วันที่ ปตท.ได้ทําหนังสือชี้แจงฉบับนี้ ปตท.ยังไม่ได้รับหนังสือลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ตามที่ปรากฏในข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หาก ปตท.ได้รับหนังสือดังกล่าว หรือมีข้อมูลความคืบหน้าที่เป็นสาระสําคัญในประเด็นนี้เพิ่มเติม ปตท.จะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าว “กรุงเทพธุรกิจ” รายงานว่า เดิมปตท.จะมีการประชุมบอร์ดวันนี้ (20 ต.ค. 2565) แต่ต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนดวันประชุมใหม่ ซึ่งการจะลาออกของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบอร์ดบริหารด้วย ซึ่งขณะนี้การที่ไม่มีการประชุมบอร์ดถือว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  ยังไม่พ้นตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ถือว่าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความไว้วางใจ และเคยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แทนนายปรเมธี วิมลศิริ ที่ย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อนายทศพรเกษียณอายุแล้วพล.อ.ประยุทธ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท. โดยมีผลมาตั้งแต่งันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 4/2565

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 เพียงสั้น ๆ ว่า “ลาออกก็คือลาออก” เมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี​ หรือ​ ครม.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที​ ท่ามกลางกระแสข่าวปรับเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

ในขณะที่ เมื่อสื่อมวลชนถามถึงการลาออกของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐบมนตรี กลับไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดจากพล.อ.ประวิตร โดย พล.อ.ประวิตร ได้แต่แสดงท่าทางสงสัยแล้วตอบกลับมาว่า ทศพรไหน คือใคร ตามสไตล์การตอบถามคำแบบเลี่ยงการตอบคำถามกับสื่อมวลชนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตลอด

สำหรับประวัติการทำงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

- 23 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2563 กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

- 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2563 กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

- 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2563 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

- ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

- 2557 - กันยายน 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

- กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นต้น