ช็อก! ‘ทศพร’ ถูกบีบ ลาออกประธานบอร์ด ปตท. จ่อไขก๊อกทุกตำแหน่งในรัฐบาล

ช็อก! ‘ทศพร’ ถูกบีบ ลาออกประธานบอร์ด ปตท. จ่อไขก๊อกทุกตำแหน่งในรัฐบาล

"ทศพร ศิริสัมพันธ์" ยื่นลาออกประธานบอร์ด ปตท. ลือถูกการเมืองกดดันหนัก คาดยื่นลาออกทุกตำแหน่งในรัฐบาล รวมทั้งประธานที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่านายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งในบอร์ด ปตท.ทั้งหมดโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนายทศพรได้ดำรงตำแหน่งบอร์ด ปตท.ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา 

ช็อก! ‘ทศพร’ ถูกบีบ ลาออกประธานบอร์ด ปตท. จ่อไขก๊อกทุกตำแหน่งในรัฐบาล

 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลรายงานเพิ่มเติมว่านายทศพร มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคณะทำงานของรัฐบาล  และถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ โดยนอกจากยื่นลาออกจากการเป็นประธานบอร์ด ปตท.แล้ว อยู่ระหว่างยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งในรัฐบาล โดยนายทศพรขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้นายทศพร ถือว่าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่พล.อ.ประยุทธ์ให้ความไว้วางใจ และได้เคยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แทนนายปรเมธี วิมลศิริ ที่ถูกโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อนายทศพรเกษียนณอายุแล้วพล.อ.ประยุทธ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" ได้พยายามติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากนายทศพรแล้วแต่นายทศพรไม่ได้รับสายแต่อย่างไร 

สำหรับประวัติของนายทศพร จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha
(National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานที่สำคัญได้แก่ 
- กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

- กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย

- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

- ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด เป็นต้น