'ลิซ ทรัสส์' มึน! แผน' 10 ปอนด์ แลกปิดไฟ' เจอกระแสตีกลับ

'ลิซ ทรัสส์' มึน! แผน' 10 ปอนด์ แลกปิดไฟ' เจอกระแสตีกลับ

"แผน 10 ปอนด์แลกปิดไฟ" (blackouts deal) ของนายกรัฐมนตรีลิซ ทรัสส์ ของอังกฤษ ถูกกระแสตีกลับที่รุนแรงว่าเป็นมาตรวัดที่ไม่น่าเชื่อถือ ท่ามกลางความวิตกว่าสหราชอาณาจักรจะต้องตัดไฟวันละ 3 ชั่วโมง เพราะก๊าซขาดแคลนในช่วงฤดูหนาว

นายกรัฐมนตรีทรัสส์ เผยแผนประหยัดพลังงานรองรับฤดูหนาวที่กำลังใกล้เข้ามา ด้วยการเสนอ ให้แต่ละครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง peak times หรือช่วงที่มีการใช้ไฟมากที่สุด แลกกับเงินวันละ 10 ปอนด์ (ประมาณ 415 บาท) เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนพลังงานในช่วงฤดูหนาว แต่กลับเจอ 'กระแสตีกลับ' ว่า มาตรวัดการใช้ไฟฟ้าไม่น่าเชื่อถือ และติดตั้งเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของครัวเรือน และธุรกิจขนาดย่อม ในขณะที่การไฟฟ้าแห่งชาติได้เตือนว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนก๊าซ ที่อาจทำให้ต้องตัดไฟวันละ 3 ชั่วโมงในบางพื้นที่ แต่จะเตือนล่วงหน้าถ้าต้องหยุดการส่งกระแสไฟฟ้า ที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นช่วงระหว่างเวลา 16.00-19.00 น.

 ด้านกลุ่มสุขภาพได้แสดงความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า กับกลุ่มคนที่เปราะบางหลายพันคนที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องฟอกไต แต่การไฟฟ้าแห่งชาติเตือนว่า ถ้ายุโรปนำเข้าพลังงานได้ไม่เพียงพอ อังกฤษก็อาจจะเผชิญไฟฟ้าดับได้ และกำลังเตรียมจะทำข้อตกลงกับกลุ่มความร่วมมือด้านพลังงานทะเลเหนือ (North Seas Energy Cooperation) หรือ NSEC ของสหภาพยุโรป(อียู) หุ้นส่วนพลังงานที่อังกฤษออกมาหลังเบร็กซิส ซึ่งสนับสนุนการก่อสร้างฟาร์มกังหันลม และเครือข่ายจัดจำหน่ายพลังงาน

 ทั้งนี้ ประเทศในอียูหลายประเทศ เห็นชอบร่วมกันที่จะลดการใช้ก๊าซลง 10% และลดการใช้ไฟฟ้าลง 15% เพื่อหลีกเลี่ยงการดับไฟเพื่อประหยัดพลังงาน ส่วนอังกฤษจะสามารถตัดไฟได้ก็ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล และองคมนตรีจะต้องนำถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เพื่อลงพระปรมาภิไธยด้วย
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์