รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ตุลาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ตุลาคม 2565)

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2100 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1380 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1480-1500 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2250-2400

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (6 ตุลาคม 2565)