'คมนาคม' เปิดแผนลงทุนปี 2566 อัดงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท

'คมนาคม' เปิดแผนลงทุนปี 2566 อัดงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท

'คมนาคม' เปิดแผนลงทุนปี 2566 ดันงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท เดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์แลนด์บริดจ์ และเพิ่มศักยภาพโครงข่ายมอเตอร์เวย์ - ท่าอากาศยานภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในปี 2566 จะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ วงเงินลงทุน 311,483.56 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 201,510.96 ล้านบาท คิดเป็น 64.96% รองลงมาคือ วงเงินกู้ 44,087.01 ล้านบาท คิดเป็น 14.15% เงินลงทุนจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานต่างๆ วงเงิน 42,433.25 ล้านบาท คิดเป็น 13.62% เงินจากกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) 8,598.26 ล้านบาท คิดเป็น 2.76% และเงินจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ราว 5,701.71 ล้านบาท คิดเป็น 1.83% เป็นต้น

'คมนาคม' เปิดแผนลงทุนปี 2566 อัดงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท

สำหรับโครงการที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา และจะจัดใช้งบประมาณในปี 2566 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6), มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81), มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82), ทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก, ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-FLOW)

รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เชียงของ จังหวัดเชียงราย, โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม, โครงการรถไฟฟ้า 4 สายทาง (สายสีชมพู สีเหลือง สีส้ม สีม่วง), โครงการทางคู่ ระยะที่ 1 รวม 5 สายทาง และรถไฟสายใหม่ 2 สายทาง, โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และการจัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติ

'คมนาคม' เปิดแผนลงทุนปี 2566 อัดงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท

ส่วนโครงการใหม่ที่จะเร่งรัดลงทุนในปี 2566 อาทิ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) (M5), มอเตอร์เวย์สาย M9 วงแหวนตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง, มอเตอร์เวย์สายนครปฐม – ชะอำ, มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา (M7), ทางพิเศษ เมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้-ป่าตอง, สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ยังมีโครงการแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map), สะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่, โครงการ Landbridge ชุมพร – ระนอง, โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เป็นต้น โดยปัจจุบันหลายโครงการใหม่มีสถานะอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ