ธอส.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.325% ต่อปี

ธอส. จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อสนับสนุนการออมของประชาชนให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในระดับเดิมถึงสิ้นปี 2565

 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉัตรชัย ศิริไล ระบุ ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน​ มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น1% ต่อปี คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงินของ ธอส. จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อสนับสนุนการออมของประชาชนให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในระดับเดิมถึงสิ้นปี 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคมนี้​ ได้แก่​ เงินฝากประจำทุกประเภท  ปรับเพิ่มขึ้น 0.1 - 0.325%  ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์   ปรับเพิ่มขึ้น 0.1 - 0.2%  ต่อปี