พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล บริหารจัดการผลไม้เชิงรุก

ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต รวม 487,000 ตัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต รวม 487,000 ตัน ประกอบด้วย การรับซื้อภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ปริมาณ 234,000 ตัน เช่น อมก๋อยโมเดลและการรับซื้อภายใต้มาตรการเสริม 253,000 ตัน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า  ภายใต้มาตรการ “อมก๋อยโมเดล”จะส่งผลให้ราคาซื้อขายปัจจุบันอยุ่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก