ด่วน! “โออาร์” รับสมัคร ซีอีโอ แทน “จิราพร” ที่เพิ่งเกษียณอายุงาน 30 ก.ย. 65

ด่วน! “โออาร์” รับสมัคร ซีอีโอ แทน “จิราพร” ที่เพิ่งเกษียณอายุงาน 30 ก.ย. 65

ด่วน “โออาร์” เปิดรับสมัคร ซีอีโอ แทน “จิราพร” ที่ครบกำหนดเกษียณ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2565 จับตา “ดิษทัต” ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหา  

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ลงนามวันนี้ (3 ต.ค. 2565) ประกาศสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

สำหรับคุณสมบัติทั่วไป อาทิ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เป็นกรรมการของ OR ในวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้แก่ OR ได้เต็มเวลา และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่ล้มละลาย ไม่รับโทษจำคุก ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น รวมถึงไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัคร เป็นต้น

สำหรับ ขั้นตอนการสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่

1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ใบสมัคร (PDF File)

3. ใบสมัคร (Word File)

4. แบบฟอร์มให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDF File)

5. แบบฟอร์มให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Word File)

รายงานข่าวระบุว่า OR ได้มีการประชุมผู้บริหารทั้งเครือปตท. หลายนัดหลายวาระ ซึ่งจากการคัดเลือกพบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติ 2 คน จึงต้องให้ตำแหน่งทั้ง 2 คนไปในที่สุด โดยกระแสที่ออกมาของตำแหน่ง CEO ยืนหนึ่งคือ "ดิษทัต ปันยารชุน" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. กับ "สุชาติ ระมาศ" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยกระแสถือว่าชัดเจนแล้วที่จะแต่งตั้ง “ดิษทัต” เข้ารับตำแหน่ง CEO แต่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสรรหา

ทั้งนี้ บอร์ดโออาร์ได้แต่งตั้งนายวิศาล ชวลิตานนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ตำแหน่งจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด