ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.50 สงขลา 60.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.70 สงขลา 60.45 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 38.50 สงขลา 38.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 38.70 สงขลา 38.45

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565