โลตัสตั้งเป้ายอดขาย ‘ออนไลน์’ แตะ 20% ใน 3 ปี

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ 29 ของโลตัสคือ การผลักดัน Retail 5.0 New SMART Retail ด้วยการเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่ในแต่ละพื้นที่

 

ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ระบุ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ 29 ของโลตัสคือ การผลักดัน Retail 5.0 New SMART Retail ด้วยการเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่ในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการเป็น fulfillment center ในการจัดส่งสินค้าสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยตั้งเป้าภายใน 3 ปี ยอดขายจากแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีสัดส่วน 20% ของยอดขายรวม

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์