พระราชทานชื่อ 'สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์' ปั้นฮับขนส่งอาเซียน

พระราชทานชื่อ 'สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์' ปั้นฮับขนส่งอาเซียน

ร.ฟ.ท.รับพระราชทานชื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดง นครวิถี - ธานีรัถยา และสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เผยปริมาณผู้โดยสารเพิ่มต่อเนื่อง เฉลี่ย 1.9 หมื่นคนต่อวัน

รายงานข่าวจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือที่ นร 0508/ท 4784 ลว. 2 ก.ย.2565 เรื่อง ขอพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟ โครงการระบบรถไฟชานเมืองเมืองสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) และสถานีกลางบางซื่อ โดยมีรายละเอียดระบุในหนังสือดังกล่าว ตามที่ สลค. ได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปแล้ว และได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฯ และสถานีกลางบางซื่อ ดังนี้

1.พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) ระยะที่ 1 ว่า “นครวิถี

2.พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) ระยะที่ 1 ว่า “ธานีรัถยา

3.พระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อ ว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

รายงานข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ระบุว่า ตามหนังสือพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองเมืองสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) และสถานีกลางบางซื่อ ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ และส่งเรื่องดังกล่าวมายัง ร.ฟ.ท.แล้ว โดยจะมีการรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.ในบ่ายวันนี้ (29 ก.ย.)

สำหรับ โครงการระบบรถไฟชานเมืองเมืองสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) ร.ฟ.ท.ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2564 โดยมีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 1.9 หมื่นคนต่อวัน

ขณะที่สถานีกลางบางซื่อ ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ได้เปิดให้บริการรองรับผู้โดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ อีกทั้งในอนาคตจะรองรับรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ทำให้สถานีแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการจัดพิธีเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการนั้น ร.ฟ.ท.ประเมินว่าจะดำเนินการได้ภายในต้นปี 2566 เนื่องจากต้องเตรียมติดตั้งป้ายชื่อพระราชทาน รวมไปถึงเร่งเปิดประมูลร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายใน ธ.ค.นี้