ครม.ไฟเขียวให้เข้าใช้พื้นที่สร้างรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

ครม.ไฟเขียวให้เข้าใช้พื้นที่สร้างรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

ครม.ออกกฎหมายเข้าใช้พื้นที่สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ครอบคลุมพื้นที่ 10 เขตของ กทม. และ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 ได้  

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 

สำหรับร่างประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่ต่าง ๆ เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้  

เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ประชุมครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอแล้ว จะส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ วงเงินประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทาง 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี 

เบื้องต้นโครงการฯจะเริ่มงานก่อสร้างบริเวณถนนสามเสน หน้าหอสมุดแห่งชาติ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ตามแผนจะดำเนินการเวนคืนที่ดิน จำนวน 410 แปลง อาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 500 หลังคาเรือน  

ล่าสุด กระทรวงคมนาคม ได้รายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ การทยอยเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีและสาธารณูปโภคตามแนวสายทาง คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณปลายปี