กรมชลฯเร่งซ่อมพนังกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ 

กรมชลฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาของลำน้ำเสียวใหญ่ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

 

อธิบดีกรมชลประทาน ประพิศ จันทร์มา ระบุ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาของลำน้ำเสียวใหญ่ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ หลังฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำกัดเซาะจนพนังขาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ส่วนในระยะยาวจะเร่งสำรวจและออกแบบก่อสร้างพนังกั้นน้ำใหม่ให้รับแรงดันน้ำได้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหาย