สกนช. อยู่ระหว่างศึกษาแผนลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ยังไม่ยกเลิกโซฮอล 91-E85

สกนช. อยู่ระหว่างศึกษาแผนลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ยังไม่ยกเลิกโซฮอล 91-E85

สกนช. แจ้งอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ระบุ ยังไม่ได้จะยกเลิกแก๊สโซฮอล 91 - E85 ในช่วงนี้

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  (สกนช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ารัฐจะยกเลิกประเภทการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินคือ แก๊สโซฮอล 91 และ E85 นั้น ขอแจ้งว่ายังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทน้ำมัน และยังยืนยันว่าน้ำมันที่จำหน่วยในท้องตลาดทุกประเภทยังมีครบทุกชนิด

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลดชนิดน้ำมันนั้น จะถูกกำหนดภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติ และอยู่ระหว่างการจัดทำ