กองทุนน้ำมันหนุนใช้ "อี20" เลิกขาย "อี85-แก๊สโซฮอล์91"

กองทุนน้ำมันหนุนใช้ "อี20" เลิกขาย "อี85-แก๊สโซฮอล์91"

“กองทุนน้ำมัน” เตรียมใช้ E20 น้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซินเล็งถ่างราคาขายปลีกต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 3 บาท คาดนำร่องได้ในช่วงธ.ค. นี้ หรือม.ค.ปีหน้า พร้อมเล็งยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 และE85 ผ่านกลไกราคา ส่วนดีเซลB7 เป็นน้ำมันพื้นฐานดีเซล 

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกล่าสุดปรับลดลงจากความกังวลปัจจัยเศรษฐกิจโลก โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับลด หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75%เพื่อชะลอเงินเฟ้อในสหรัฐ ส่งผลมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันด้วย ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการบริหารพลังงานของไทย

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สกนช.ได้เตรียมแผนที่จะส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์E20 (เบนซินผสมเอทานอล20%) โดยมีเป้าหมายให้มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95 ประมาณ 3 บาทต่อลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลและสนับสนุนแก๊สโซฮอล์E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการควบคู่กับความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันในเรื่องการปรับค่าการตลาดสนับสนุนคาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ในช่วงธ.ค.2565 หรือม.ค. 2566

“เราก็คงจะทยอยดำเนินการไปทีละขั้นให้ส่วนต่างแก๊สโซฮอล์E20 กับแก๊สโซฮอล์95 สูงขึ้นและเป้าหมายสุดท้ายคือต่างกัน 3 บาทต่อลิตรเพื่อจูงใจการใช้ E20 ซึ่งช่วงแรก ๆ คงต้องอาศัยผู้ค้าลดราคาให้ต่างกันเพราะเงินกองทุนฯอาจมีไม่เพียงพอ ซึ่ง สกนช.จะพยายามประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบก่อนเพื่อทำความเข้าใจเพราะวันนี้รถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมดล้วนใช้ E20 ได้หมดแล้ว

สำหรับแนวทางการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล-ไบโอดีเซล) จะสอดรับกับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ที่ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) อยู่ระหว่างจัดทำซึ่งจะมีการวางเป้าหมายประเภทน้ำมันต่าง ๆ ไว้ชัดเจน โดยในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ E85 มีเป้าหมายที่จะยกเลิกการใช้ในที่สุดและทางเลือกที่ดำเนินการอยู่ระหว่างนี้คือการใช้กลไกของราคาขายปลีกที่ไม่ต่างกันมากระหว่างแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อหนุนให้มาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทน ส่วนE85 ลดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันแทนบังคับทางกฏหมาย

วางบี100น้ำมันพื้นฐานกลุ่มดีเซล

นายพรชัย กล่าวว่า กลุ่มน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (B100) เบื้องต้น คาดว่าจะกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่จะเหมาะสมกว่าดีเซลB10 เพราะในช่วงนี้ที่ระดับราคาน้ำมันมีความผันผวน ซึ่งปัจจุบันจากระดับราคา B100 ที่แพงขึ้นนั้น ทำให้รัฐบาลได้กำหนดลดสัดส่วนการผสมดังกล่าวลงเหลือเกรดเดียว คือ ดีเซล B5

นอกจากนี้ ในส่วนของไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลและเอทานอลที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ ตามพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2562 และม.55 ที่เป็นบทเฉพาะกาลระบุให้กองทุนน้ำมัน ต้องทยอยยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่พ.ร.บ.นี้บังคับใช้หรือต้องยกเลิก24 ก.ย.2565 แต่กฏหมายก็ยังระบุไว้ว่าหากจำเป็นหรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อประชาชนก็ขอขยายเวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปีหรือเลื่อนไปได้ถึงปี 2569

อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ได้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปอีก 2 ปีจากสิ้นสุด 24 ก.ย. 2565 เป็น 24 ก.ย. 2567 สกนช.จะพยายามวางเป้าหมายบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ 2 ปีให้ได้ ส่วนเหตุผลที่ขอขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมทั้งผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลังและปาล์ม

นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 35 บาทนั้น กบน.เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 ได้ปรับอัตราเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ 2.42 บาท จากราคาดีเซลตลาดโลกปรับตัวลดลงส่งผลให้เดิมกองทุนอุดหนุนดีเซล 1.29 บาทต่อลิตร เป็นเรียกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ 1.13 บาท มีผลตั้งแต่ 17 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินเข้าประเภทน้ำมันประมาณวันละ 71.67 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG มีเงินไหลออกประมาณวันละ 27.82 ล้านบาท ทำให้กองทุนน้ำมันมีรายรับสุทธิประมาณวันละ 43.85 ล้านบาทต่อวัน 

ดีเซลร่วงพลิกเติมเงินเข้ากองทุน

“แม้ว่าเวลานี้ราคาน้ำมันดีเซลจะพลิกกลับมาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากที่ต้องอุดหนุนราคาในทุกวัน แต่อย่าลืมว่าฐานะกองทุนน้ำมันเรายังติดหนี้ หากราคาดีเซลตลาดโลกลงต่อระยะแรกกบน.คงจะเน้นการเก็บเข้ากองทุนเป็นหลักก่อนยกเว้นว่าราคาจะลงแรง ๆ ก็อาจจะลดราคาขายปลีกให้ประชาชนได้บ้าง แต่หากขึ้นสูงก็คงจะต้องปรับตามจึงตอบไม่ได้ว่าที่สุดแล้วดีเซลจะเกิน 35 บาทต่อลิตรหรือไม่อยู่ที่ราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ"

ส่วนความคืบหน้าเงินกู้ยังต้องรอการร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ วงเงิน 150,000 ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการยกร่าง 

ทั้งนี้ คาดว่าจะกู้เงินล็อตแรกจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ราวเดือนพ.ย. 2565 นี้ ซึ่งหลังจากที่กระทรวงการคลังเข้ามาค้ำประกันคาดว่าจะมีสถาบันการเงินอื่น ๆ มาเสนอแผนมากขึ้นนอกเหนือจากธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

ด้านนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนต.ค.-31 ธ.ค. 2565 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และจะเสนอครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอน ซึ่งคาดว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ในช่วงปลายเดือนต.ค. 2565 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะแจ้งวันที่เริ่มต้นใช้สิทธิให้ทราบโดยเร็วที่สุด ในระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ