กรมโรงงาน จับมือ Dow โชว์นวัตกรรม BCG ดันอุตสาหกรรมสู่เน็ต ซีโร่

กรมโรงงาน จับมือ Dow โชว์นวัตกรรม BCG ดันอุตสาหกรรมสู่เน็ต ซีโร่

กรมโรงงานฯ จับมือ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รับนโยบาย BCG

วันที่ 18 ส.ค. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก จัดสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรม BCG สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และอุตสาหกรรมยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อดำเนินการให้สอดรับกับนโยบาย BCG และ Decarbonization ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารของ Dow พร้อมกับผู้บริหาร ร่วมแชร์มุมมอง เทคโนโลยี และตัวอย่างความสำเร็จจากต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และที่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์