กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา

'อธิรัฐ' ติดตามความคืบหน้าการพัฒนา “ท่าเรือราชินี” ยกระดับเป็น Smart Pier สู่บริการดิจิทัลในปี 67 แลนด์มาร์คใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและปรับปรุง “ท่าเรือราชินี” หนึ่งใน 29 ท่าเรือที่กรมเจ้าท่าพัฒนาและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมการเดินทางให้สะดวกปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้ทุกระบบ และจะดำเนินการติดตั้งระบบให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะหรือ Smart Pier เสร็จสิ้นในปี 2567 โดยการนำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมายกระดับการให้บริการ

โดยท่าเรือราชินี ถือเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันในแต่ละวันมีผู้โดยสารใช้บริการผ่านท่าเรือเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียนประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระบบการขนส่งเรือ- ราง- ล้อ ที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือ MTR บริเวณสถานีสนามไชย

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือราชินี กรมเจ้าท่ามีแนวคิดการออกแบบเน้นสวยงามมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มีความสะดวก และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา ดังนี้

1. ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,277 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ดาดฟ้าหลังคา ให้เป็นลานกิจกรรมใช้ประโยชน์เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตกแต่งภายในอาคารพักคอยเน้นความเป็นไทย พร้อมระบบควบคุมและการให้บริการที่ทันสมัย

2. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่งจุดเชื่อมต่อทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย พร้อมซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์

3. ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ ขนาด 9x24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 1 โป๊ะ

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,900 คน/วัน (เดิมเฉลี่ย 782 คน/วัน) ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างผลงานร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดบริการภายใน ก.ย.นี้

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา

ขณะที่ความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 65 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. ท่าราชินี ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 95 กำหนดแล้วเสร็จ 25 ส.ค.65

2. ท่าเตียน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 68 กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.65

3. ท่าบางโพ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 78 กำหนดแล้วเสร็จ 20 ก.ย.65

4. ท่าพระราม 7 ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 40 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ต.ค.65

5. ท่าพายัพ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 60 กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย. 65

6. ท่าเกียกกาย ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 13 โดยปัจจุบันหยุดงานตามที่ กทม. มีหนังสือขอให้ชะลองานก่อสร้าง เนื่องจากมีงานก่อสร้างสะพานซ้อนทับกับท่าเรือเกียกกาย และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 66

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด 'ท่าเรือราชินี' แลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา