ธ.ก.ส.เร่งช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

ธ.ก.ส. ระบุ​จากอิทธิพลพายุมู่หลาน ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าพื้นที่ประสบอุทกภัย​ โดยผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือน

 

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์  ระบุ​จากอิทธิพลพายุมู่หลาน ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าพื้นที่ประสบอุทกภัย​ โดยผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือน​ ไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน  อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน