จ่อเปิดทางผู้ผลิตปรับราคาบะหมี่สำเร็จรูป

มาม่าแท็กทีม4บริษัท​แบรนด์ดัง ไวไว ยำยำ ซื่อสัตย์ และนิชชิน​ส่งจดหมายเปิดผนึกจั้พาณิชย์​ปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นซองละ 8 บาท​ ด้านกรมการค้าภายในออกโรงยันพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการ วิน-วิน โมเดล​​ฟังจากปาก​ อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

มาม่าแท็กทีม4บริษัท​แบรนด์ดัง ไวไว ยำยำ ซื่อสัตย์ และนิชชิน​ส่งจดหมายเปิดผนึกจั้พาณิชย์​ปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นซองละ 8 บาท​ ด้านกรมการค้าภายในออกโรงยันพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการ วิน-วิน โมเดล​​ฟังจากปาก​ อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

พาณิชย์ยึดหลักการวินวินโมเดล

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 รายขอให้กรมการค้าภายในพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดมาตรฐาน จากซองละ 6 บาท เป็นซองละ 8 บาท เนื่องจากภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าต้นทุนบางรายการมีการปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่เป็นทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวัตถุดิบหลัก เช่น แป้งสาลี 
สำหรับการพิจารณาอนุญาตปรับราคาจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการ วิน-วิน โมเดล ที่ผู้ประกอบการต้องยังคงผลิตและจำหน่ายต่อไปได้ ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

“ขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่อย่างใด หากรายใดฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรหรือกักตุนสินค้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”