กนอ.ลุยปั้น 'ท่าเรือบก' ​เป็นฮับโลจิสติกส์ในภูมิภาค

กนอ.เปิดแผนแม่บทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะยกระดับระบบสาธารณูปโภค และเตรียมสร้าง “ท่าเรือบก (Dry Port)”

ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วีริศ อัมระปาล ระบุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดแผนแม่บทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะยกระดับระบบสาธารณูปโภค และเตรียมสร้าง “ท่าเรือบก (Dry Port)” เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างเต็มที่

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์