คลังเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 วันแรก 19 ส.ค.นี้

คลังเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 วันแรก 19 ส.ค.นี้

คลังเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 วันแรก 19 ส.ค.นี้ โดยผู้ที่เคยร่วมในเฟสที่ 4 แค่กดยืนยันสิทธิ ส่วนคนไม่เคยร่วมต้องสมัครใหม่ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง.com ทั้งสองกรณีต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ไม่เช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก (19 ส.ค.) จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ

 

ข่าวคนละครึ่งอัปเดต

 

แบ่งเป็นประชาชนที่เคยใช้สิทธิเฟส 4 จำนวน 26.27 ล้านสิทธิ และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิเฟส 4 จำนวน 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.ถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขคนละครึ่งเฟสที่ 5 กำหนดสามารถลงทะเบียน ดังนี้

1.กรณีประชาชนที่เคยใช้สิทธิเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ทันที ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 ก.ย.นี้ เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วม แต่หากมีสิทธิใน คงเหลือ และกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ตามข้อ (2) ได้

2.กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือหากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมเฟส 5 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.นี้ จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันพุธที่ 14 ก.ย.นี้ เวลา 22.59 น.

ส่วนท่านที่ได้รับการยืนยันสิทธิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ แต่หากมีสิทธิในเฟสที่ 5 คงเหลือ และกระทรวงการคลัง นำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก

โฆษกกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้คืนบัตรแล้ว ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเฟส 5 ได้ผ่านช่องทางตามข้อ (2) และส่วนของผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค.นี้ ซึ่งหากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ที่ https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 โดยข้อมูลสะสม ณ วันพุธที่ 17 ส.ค.นี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมสะสมจำนวน 188,775 ร้านค้า

แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจากเฟส 4 จำนวน 187,915 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 860 ร้านค้า

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และสนใจเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร ดังนี้

1.ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 และมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมเฟสที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ทันที เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

2.สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. – 22.00 น. หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ เวลาทำการ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว และประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์ม สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามคนละครึ่งเฟส 5 ได้เพียงรายเดียว

ขณะนี้ มีผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood ,LINE MAN ,GrabFood และ foodpanda (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค.2565)

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์