ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.414 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.414 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (17 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.414 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (16 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.412 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)