ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.412 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.035 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.412 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.035 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (16 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.412 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (15 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.447 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.035 บาท/ดอลลาร์)