‘คนไทย’ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว 63.21 ล้านคน ‘YouTube-TikTok’ มาแรงสุด

‘คนไทย’ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว 63.21 ล้านคน ‘YouTube-TikTok’ มาแรงสุด

“คนไทย” เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 63.21 ล้านราย ใช้งานโซเชียลมีเดียแล้ว 49.10 ล้านราย “Facebook” ยังรั้งอันดับ 1 ส่วน “TikTok” มาแรงตามคาด โฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น “4.1 ล้านราย”

“คนไทย” เป็นหนึ่งในชาติที่ใช้งานโซเชียลมีเดียติดอันดับสูงสุดของโลก โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ “Statista” ระบุถึงสถิติการใช้งาน “Facebook” เมื่อปี 2566 พบว่า “คนไทย” มีบัญชีเฟซบุ๊กกว่า “48.1 ล้านราย” รั้งอันดับ 8 จากทั้งหมด 20 อันดับ ซึ่งในปีนี้ “DataReportal” ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดีย ระหว่างต้นปี 2566 ถึงต้นปี 2567 พบว่า ไทยมีผู้ใช้งาน “Facebook” เพิ่มขึ้น รวม “49.1 ล้านราย” แต่กลับมีโฆษณาเข้าถึงผู้ใช้งานลดลงกว่า “4.2 ล้านราย” หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.9%

แม้ว่า การเข้าถึงโฆษณาจะไม่ได้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของฐานผู้ใช้งาน แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็สะท้อนถึงคุณค่าบางประการที่เปลี่ยนแปลงไปของแพลตฟอร์ม หากเทียบเคียงกับแอปพลิเคชันที่มี “วิดีโอ” ยืนพื้น อย่าง “YouTube” ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน “44.2 ล้านราย” กลับมีสัดส่วนที่เข้าถึงโฆษณาได้กว่า 69.9%

รวมถึงแอปพลิเคชัน “TikTok” ที่มีผู้ใช้งาน “44.38 ล้านราย” ซึ่งความแตกต่างของ “TikTok” จากแพลตฟอร์มอื่นๆ อยู่ตรงที่มีการอนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ สำหรับในไทยโฆษณาจากแอป ดังกล่าวเข้าถึงผู้ใช้งานกว่า “70.2%” ของฐานผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง

‘คนไทย’ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว 63.21 ล้านคน ‘YouTube-TikTok’ มาแรงสุด - คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลมากที่สุด ด้วยสัดส่วน 64.4% ตามมาด้วยการอัปเดตข่าวสาว ดูรายการและภาพยนตร์ หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ-

นโยบายดังกล่าวทำให้การเติบโตของ “TikTok” สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วงปลายปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 การเข้าถึงโฆษณาใน “TikTok” สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมถึงกันยายน 2566 ปัจจุบัน “TikTok” มีผู้ใช้งานเกินกว่า “1 พันล้านราย” แล้ว และมีประเทศไทยรั้งอันดับ 8 จาก 10 ประเทศที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก 

สำหรับภาพรวมการใช้โซเชียลมีเดียในไทย ข้อมูลจาก “DataReportal” ที่เก็บรวบรวมระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงมกราคม 2567 พบว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย “63.21 ล้านราย” โดยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต 88% มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรวม “49.1 ล้านราย” คิดเป็นสัดส่วน 68.3% ของประชากรทั้งประเทศ แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่สูง แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ยังมีคนไทยอีก “8.64 ล้านคน” ที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต หรือคิดเป็น 12% ของประชากรทั้งประเทศ

 

อ้างอิง: DataReportal 1DataReportal 2

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์