'สุดาวรรณ' มั่นใจทุกภาคส่วน พร้อมรับวีซ่าฟรี 'จีน-คาซัคฯ' ตบเท้าเที่ยวไทย

'สุดาวรรณ' มั่นใจทุกภาคส่วน พร้อมรับวีซ่าฟรี 'จีน-คาซัคฯ' ตบเท้าเที่ยวไทย

‘สุดาวรรณ’ มั่นใจทุกภาคส่วนพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเดินทางเข้าไทย ตามมาตรการ ‘ยกเว้นวีซ่า’ (VISA Exemption) หรือ ‘วีซ่าฟรี’ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2566 – 29 ก.พ. 2567 หวังสร้างความประทับใจและช่วยบอกต่อ

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนแรกของคณะรัฐมนตรีนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Quick Win เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (Ease of Traveling) และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและคาซัคสถาน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ซึ่งจะเป็นวันแรกของการดำเนินมาตรการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ณ ท่าอากาศยานสำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยแต่ละพื้นที่ได้จัดป้ายต้อนรับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบพวงมาลัยและกางเกงลายช้างเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างความประทับใจและสื่อสารว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญทางการท่องเที่ยว ซึ่งการเตรียมการเป็นไปด้วยดี

อีกทั้ง ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน XJ 761 สายการบิน Air Asia X เส้นทางบินตรงเซี่ยงไฮ้ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วย
 

“จากวันที่มีมติ ครม. จนถึงวันนี้ มั่นใจมากว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความพร้อมในการต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกคน และพร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้”