‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ เล็งผุดสาขาไฮบริด ครึ่งปีหลังดึงค้าส่งค้าปลีกไว้ด้วยกัน

‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ เล็งผุดสาขาไฮบริด ครึ่งปีหลังดึงค้าส่งค้าปลีกไว้ด้วยกัน

ค้าปลีกไทยระอุ ส่องแผน ‘ซีพีแอ็กซ์ตร้า’ ครึ่งปีหลัง เร่งเปิดสาขาใหญ่ 8-10 สาขา สาขาขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 70-80 สาขา เล็งผุดสาขาไฮบริดดึง ห้างค้าส่ง ค้าปลีกเปิดสาขาไว้ด้วยกัน ดึงจุดแข็งรีเทลทั้งสองขยาย พร้อมเพิ่มออมนิชาแนล เสริมยอดขาย

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ค้าปลีกไทยรายใหญ่ ที่มีธุรกิจในเครือทั้ง ห้างค้าส่ง แม็คโคร และ ห้างค้าปลีก โลตัส โดยได้ประกาศแผนธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2566 จะเดินหน้ารุกขยายสาขาใหม่ ในหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการเปิดสาขาขนาดใหญ่ 8-10 สาขา สาขาขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 70-80 สาขา

พร้อมมีไฮไลท์กับแผนนำเสนอสาขาในรูปแบบใหม่ อาทิ รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Model) วางกลยุทธ์นำจุดเด่นของ 2 กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบไร้รอยต่อ ทั้งบริการจัดการพื้นที่ศูนย์การค้าและอาหารสด การเลือกผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีราคาที่ดึงดูดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมมีไฮเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง (Wholesale Hypermarket) ชูการขายสินค้าราคาประหยัด สะดวกและสะอาด รวมถึงร้านค้าอัจฉริยะ (Smart Store) เพื่อสร้างความแตกต่าง และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่เลือกซื้อสินค้าแบบสมาร์ท

อีกสิ่งที่ดำเนินการคือ มุ่งปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขาเดิมทั่วประเทศ สู่การเป็น “ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน (SMART Community Center)” ตั้งแต่การออกแบบให้แต่ละสาขามีสินค้าและบริการ การนำเสนอร้านค้าเช่าที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าในแต่ละพื้นที่มากสุด

พร้อมกันนี้ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อร่วมที่ส่งเสริมการเป็น SMART Community Center ร่วมขยายกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าใช้บริการและใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งหมด เพื่อร่วมผลักดันรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า ที่จะส่งผลดีต่อรายได้รวมของบริษัท

 

‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ เล็งผุดสาขาไฮบริด ครึ่งปีหลังดึงค้าส่งค้าปลีกไว้ด้วยกัน

อีกแนวทางเสริมรายได้กับการขายออนไลน์และขายนอกร้าน (Omni Channel) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงจะมีรูปแบบทำตลาด อาทิ การนำเสนอสินค้าและจัดโปรโมชันแบบเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น (Hyper-Personalization) รวมถึงจัดทัพเถ้าแก่ขาย (Salesforce Team) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของโชห่วย (Food Retailer) และธุรกิจร้านอาหาร โดยคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วน Omni Channel เป็น 15-20% ของยอดขายรวมภายในปี 2567

หากไปสำรวจผลประกอบการของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา “นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์" ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า รายงานว่า ผลการดำเนินงานของ บริษัทและบริษัทย่อยในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา มีรายได้รวม 121,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจค้าส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากยอดขายภายในสาขา และการขายออนไลน์และการขายนอกร้านของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ แม็คโครต่างประเทศในทุกประเทศ

‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ เล็งผุดสาขาไฮบริด ครึ่งปีหลังดึงค้าส่งค้าปลีกไว้ด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ลดลง 3.3% จาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับแผนดำเนินงาน การลดชั่วโมงการให้บริการในบางสาขา

ขณะที่ภาพรวมกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสสองอยู่ที่ 1,516 ล้านบาท ลดลง 3.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน