เปิดรายได้กำไร 'กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา' ปมร้อน 'สะพานถล่มลาดกระบัง'

เปิดรายได้กำไร 'กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา' ปมร้อน 'สะพานถล่มลาดกระบัง'

เปิดรายได้กำไร 'กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา' ผู้ก่อสร้างทางยกระดับ อ่อนนุช-ลาดกระบัง งบ 1,600 ล้าน ปม 'สะพานถล่มลาดกระบัง'

กรณี สะพานถล่มลาดกระบัง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ซึ่งโครงการก่อสร้างทางยกระดับ อ่อนนุช-ลาดกระบัง ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 3,500 เมตร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นเจ้าของโครงการ โดยสำนักงานวิศวกรรมทางสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกแบบ โดยกิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา เป็นผู้รับจ้าง ค่าก่อสร้าง 1,664,550,000 บาท (1.66 พันล้านบาท) เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 100%

เปิดรายได้กำไร 'กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา' ปมร้อน 'สะพานถล่มลาดกระบัง'

น่าสนใจว่า "กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา" ผู้ได้รับการประมูลก่อสร้างนั้น เกิดจากการร่วมกันของบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด กับ บริษัท ธาราขวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  • บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด จดทะเบียนเมื่อปี 2561 ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท สำนักงานใหญ่อยู่ที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีผู้ถือหุ้น 3 ราย คือ นายดิษฐพล ดำรงรัตน์ , นายตรีวิทย์ ดำรงรัตน์ และนางสาวภริตา ดำรงรัตน์ โดย นายดิษฐพล ดำรงรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท 

ข้อมูลงบการเงิน ล่าสุดปี 2565
- สินทรัพย์รวม 1,852,788,247.21ล้านบาท 
- รายได้รวม 1,982,202,076.23 ล้านบาท
- รายจ่ายรวม 1,927,188,650.52 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 38,056,726.10 ล้านบาท 

เปิดรายได้กำไร 'กิจการร่วมค้า ธาราวัญ-นภา' ปมร้อน 'สะพานถล่มลาดกระบัง'

  • บริษัท ธาราขวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อปี 2539 ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท สำนักงานใหญ่อยู่ที่ตลิ่งชัน กทม. มีผู้ถือหุ้น 3 ราย นายเอิบ ลิ้มสมมุติ นายวฤทธิ สว่างอารมย์ และ นางสาวทิพพาภรณ์ สว่างอารมย์ โดยนายเอิบ ลิ้มสมมุติ และนายวฤทธิ สว่างอารมย์ เป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลงบการเงิน ล่าสุดปี 2564
- สินทรัพย์รวม 624,607,432.35 บาท 
- รายได้รวม 1,146,606,415.17 บาท
- รายจ่ายรวม 1,102,893,425.87 บาท 
- กำไรสุทธิ 40,665,984.10 บาท 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์