'โลตัส' เปิดตัวถุงขยะแยกสี ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกทุกคนไม่เทรวม!

'โลตัส' เปิดตัวถุงขยะแยกสี ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกทุกคนไม่เทรวม!

ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ห้างค้าปลีกโลตัส ผุดไอเดียจัดทำถุงขยะแยกสี 3 สีทั้ง ถุงสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล ถุงสีฟ้าขยะทั่วไป ถุงสีเขียว ขยะอาหาร หรืออินทรีย์ ร่วมกระตุ้นคนไทยแยกขยะ ไม่เทรวม สอดรับนโยบาย กทม.

ในวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อร่วมกระตุ้นให้คนทั่วโลกให้ความสำคัญและตื่นตัวในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยต้องยอมรับว่าปัญหาโลกร้อน ที่มีอูณหภูมิสูงขึ้นทุกปี ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน!

ห้างค้าปลีกโลตัส ผุดไอเดียพิเศษ ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ ด้วยการเปิดตัว ถุงขยะแบบแยกประเภทขยะตามสี ร่วมกระตุ้นให้ลูกค้าและประชาชนชนร่วมแยกขยะ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ นำขยะไปบริหารจัดการได้อย่างดียิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการแยกขยะ สอดรับกับนโยบายของ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่จัดทำนโยบาย ไม่เทรวม” ในการบริหารจัดการขยะ 

 

 

นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า โลตัสร่วมส่งเสริมลูกค้าและประชาชนให้สามารถแยกและรีไซเคิลขยะได้อย่างสะดวกผ่านสาขาของโลตัส ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านการบริหารจัดการขยะมาโดยตลอด โดยการเปิดตัวสินค้าใหม่ ถุงขยะแบรนด์โลตัส ที่เป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ผลิตด้วยคุณภาพเกรด A แบบแยกประเภทขยะตามสี ซึ่งใน 1 แพ็คประกอบด้วยถุงขยะ 3 สี ที่ถูกออกแบบตามหลักการแยกขยะของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • ถุงสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล
  • ถุงสีฟ้าสำหรับขยะทั่วไป
  • ถุงสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์หรือขยะอาหาร

 

'โลตัส' เปิดตัวถุงขยะแยกสี ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกทุกคนไม่เทรวม!

"โลตัสได้ร่วมรณรงค์และส่งเสริมลูกค้าและประชาชนให้สามารถแยกและรีไซเคิลขยะได้อย่างสะดวกผ่านสาขาของโลตัสมาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาสินค้าแบรนด์โลตัสที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมเปิดพื้นที่เป็นจุดรับขยะหลากหลายประเภท เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำขยะบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างผลดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำถุงแยกขยะครั้งนี้มั่นใจว่า จะเป็นผลดีร่วมกระตุ้นให้ทุกคนสามารถแยกขยะได้ง่ายในครัวเรือน และร่วมสนับสนุนแนวทางไม่เทรวมของกรุงเทพมหานคร"

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถช้อปถุงขยะแบรนด์โลตัสได้ ที่โลตัสสาขาใหญ่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) ทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน โลตัส มีสาขากว่า 2,300 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Lotus’s SMART App