'EXIM BANK' ปล่อยกู้ 'ตราเพชร' 400 ล้าน ติดตั้งสายผลิตกระเบื้องใหม่

'EXIM BANK' ปล่อยกู้ 'ตราเพชร' 400 ล้าน ติดตั้งสายผลิตกระเบื้องใหม่

'EXIM BANK' สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จำนวนรวม 400 ล้านบาท หวังเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายกำลังการผลิต บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) และนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม DRT ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 400 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ของโรงงานในจังหวัดสระบุรีของ DRT ขนาดกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK แก่ DRT ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและบทบาท 'ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย' เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของตลาดส่งออก และตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในตลาด CLMV ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ EXIM BANK

อนึ่ง DRT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา สินค้าโครงสร้างบ้าน ร้านกาแฟสำเร็จรูป Diamond Cafe และบริการติดตั้งโครงหลังคา และกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า 'ตราเพชร' ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจำหน่ายไปยังกลุ่มโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ อาทิ ไทวัสดุ สยามโกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม และจำหน่ายให้แก่โครงการบ้านจัดสรร โดยมีแผนขยายธุรกิจทั้งในไทย และภูมิภาคอาเซียน

“EXIM BANK เดินหน้าสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากขึ้นในเวทีโลก คู่ขนานกับการสนับสนุนการค้า และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และประชาคมโลก” ดร.รักษ์ กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์