ทุกวันนี้ทีมขายของท่านเป็น Workforce หรือเป็นแค่ พนักงานขาย!?

ทุกวันนี้ทีมขายของท่านเป็น Workforce หรือเป็นแค่ พนักงานขาย!?

ถึงเวลาแล้วที่ปี 2566 นี้ ทีมขายทุกช่องทางของท่าน ท่านจะปล่อยให้สร้างปัญหาแบบเดิมที่เต็มไปด้วยปริมาณคนมากแต่ไร้คุณภาพ หรือจะสร้างคนให้มีคุณภาพให้เป็นWorkforceและสร้างยอดขายให้กับหน่วยงานและองค์กรของท่านซะที

Part.1.ทีมขายทุกช่องทางในปัจจุบัน...

ไม่ว่าจะเป็นทีมขายแบบดั้งเดิมทั้ง Direct Sales หรือ Tele-Sales ไปจนถึงพนักงานขายตามโชว์รูม ทีมขาย ณ.จุดขายในห้างต่างๆ ไปจนถึงทีมขายทาง Online ทุกช่องทาง

คำถามที่น่าคิดก็คือ ทีมขายทั้ง Offline และ Online ทุกคนเหล่านี้... มีกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ขายได้และขายเป็น!? และมีจำนวนเท่าไหร่ที่นอกจากจะไม่สร้างยอดขายแล้วยังสร้างปัญหาด้วยทัศนคติลบๆกับงาน!?

Part.2.ทีมขายที่เป็นแค่....พนักงานขายจะมีลักษณะเด่นที่ด้อยทางอาชีพดังนี้!

ประการแรก... มาทำงานขายเพื่อรองานอื่นที่คิดว่ามั่นคงกว่า เมื่อได้งานจากที่เคยสัมภาษณ์ หรือ แอบแว่บไปสัมภาษณ์ระหว่างที่ทำงานขาย ก็จะลาออกจากงานขายที่ทำอยู่ทันที!

จึงไม่ต้องแปลกใจที่พนักงานขาย(ทุกช่องทาง)ที่เป็นแบบนี้ จะแค่ทำไปวันๆ ไม่ได้ทุ่มเท ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะขาย ไม่ชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานขาย ผลก็คือไม่ได้สร้างยอดขายอย่างที่ควรจะเป็น พนักงาน

ประเภทนี้ เป็นแค่พนักงานขาย... แต่ไม่ใช่ Workforce!

ประการที่สอง... บางคนแรกๆเหมือนจะอยากทำงานขาย แต่เมื่อทำไปได้ไม่นาน เจอปัญหา เจออุปสรรค เจอการปฏิเสธจากลูกค้าบ่อยๆ ก็เริ่มท้อและถอดใจ สุดท้ายก็แค่ฝืนทำไปแกนๆแบบไม่ค่อยมีผลงาน

ถ้าเกิดหัวหน้าทีมขาย ขาดทักษะในการพัฒนา ในการCoaching ทีมขายประเภทนี้ ก็ยิ่งกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นไปอีก! ผลสุดท้าย พนักงานประเภทนี้ก็ไม่ใช่ Workforce!

Part.3.ทีมขายที่เป็น Workforce จะมีลักษณะดังนี้

เป็นทีมขายที่สร้างผลงานอยู่ในLevle A และ Level B ที่สร้างผลงานและรายได้ให้ก้บหน่วยงานและองค์กร ไม่ใช่เป็นแค่พนักงานขายโดยตำแหน่งแต่ไม่ค่อยมีผลงาน

ทีมขายประเพทนี้เปิดรับการเรียนรู้ พยายามพัฒนาตัวเอง มีทัศนคติที่ค่อนข้างดีกับงานขาย กับสินค้า และบริการที่ขาย ถึงแม้จะเจอปัญหา เจออุปสรรคไม่ต่างกับคนอื่นๆ ก็จะพยายามหาทางแก้ไขมากกว่าแก้ตัว ถ้าได้หัวหน้าทีมที่มีทักษะในการบริหาร การพัฒนาและการ Coaching ก็จะยิ่งสร้างผลงานได้ดี

Part.4.ทีมขายที่เป็น Workforce เท่านั้น คือทีมขายที่แท้จริง!

เรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับทุกบริษัทที่มีทีมขายทุกช่องทางก็คือ มักจะมีทีมขายในเชิง “ปริมาณ” มากกว่าในเชิง “คุณภาพ”!

ผลก็คือบริษัทนั้นๆจะแบกภาระค่าใช้จ่าย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอีกจิปาถะต่อเดือนจำนวนมากแต่เต็มไปด้วยพนักงานขายที่ไม่ค่อยสร้างยอดขาย มี Workforceจำนวนน้อยหรือไม่ถึงครึ่ง

บริษัทที่เข้าใจหลักนี้ จะรู้ว่า ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานขายจำนวนมาก แต่เน้นสร้างพนักงานขายให้เป็น Workforce ถึงแม้จะมีจำนวนคนไม่มากแต่สร้างยอดขายได้มากและดีกว่า!

ลองสังเกตดูสิครับ บริษัทไหนมีแต่พนักงานขายในเชิงปริมาณ นอกจากจะไม่ค่อยสร้างยอดขายแล้วยังสร้างปัญหาสารพัดให้ตามแก้ได้ทุกวันด้วยทัศนคติที่ลบๆ ของพนักงานเหล่านี้

ไหนจะเรื่อง Turn Over อัตราการเข้าออกสูงมาก ของคนที่ไม่ใช่ ต้องเหน็ดเหนื่อยหาคนมาเติมเต็มที่เติมไม่เคยจะเต็มทีมซะที เพราะทีมที่ไม่ใช่ Workforce ก็จะเป็นทีมที่อุดมไปด้วยปัญหาซ้ำซากแบบนี้ไม่รู้จบ

Part.5.ถ้าจะสร้างทีมขายที่เป็นWorforceได้ จะต้อง ตัด ทีมขายที่ไม่ใช่ทิ้ง!

คำแนะนำตรงไปตรงมาถ้าอยากจะสร้างทีมขายที่มีของท่านในทุกช่องทางให้เป็น Workforceจริงๆ 

ท่านต้องมีทั้ง ความกล้าและความเข้าใจ!

ความกล้าในที่นี้ หมายถึง ต้องกล้าที่จะตัด คนที่ขาดคุณสมบัติในการเป็น Workforceทิ้งให้เร็วที่สุด!

เพราะยิ่งปล่อยไว้ยิ่งสร้างปัญหาเรื้อรังสารพัดเรื่อง แต่เรื่องที่ควรสร้างกลับไม่ค่อยได้สร้างคือยอดขาย!

ถ้าเรื่องนี้ ท่านไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัด ก็ขอให้ลืมได้เลย ทีมของท่านก็จะอยู่กับปัญหาเดิมๆโดยไม่มีทางที่ทีมขายของท่านจะเป็น Workforce ครับ

ส่วนความเข้าใจ ในที่นี้หมายถึง ท่านต้องเข้าใจหลักที่ว่า ถ้าจะสร้างทีมขาย(ทุกช่องทาง) คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ!

คุณภาพของทีมขายที่จะสร้างให้เป็น Workforce ต้องเริ่มตั้งแต่กำหนดทิศทางที่ชัดเจน ว่าท่านจะสร้าง Workforce ไม่ใช่แค่ จ้างพนักงานขาย!

เพราะ “สร้าง” ต้องใช้เวลา แต่ “จ้าง” ก็แค่รับมาเติมให้เต็มแต่ไม่มีคุณภาพ

ต้องเลือกผู้จัดการทีมขายหรือหัวหน้าทีมขายที่ใช่ เป็นคนที่เข้าใจเรื่องการขายและการบริหารทีมขายเป็นคนที่สามารถฝึกสอน หล่อหลอม Coaching ทีมขายได้

เพราะถ้าได้คนที่ไม่ใช่ มาคุมทีมขาย ทีมนั้นมักจะเป็นทีมที่สร้างปัญหามากกว่าสร้างยอดขาย เพราะความอ่อนหัดของคนที่คุมทีมขาย ที่ไม่สามารถบริหารคน บริหารงานขายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้

เมื่อได้คนที่ใช่มาคุมทีมขายแล้ว คนที่ใช่ก็จะเน้นสร้างทีมขายให้มีคุณภาพ ทีมชายที่มีคุณภาพ จะมีแต่Level A และLevel B ที่เป็นสองขุมกำลังหลัก แล้วค่อยๆสร้างค่อยๆ ปั้น พนักงานที่เป็น Level C ที่อาจเป็นพนักงานใหม่ หรืออยู่มาพักนึงแล้วแต่ยังไม่เก่ง พัฒนาให้เป็น Level B ให้ได้

โดยทีมนี้จะไม่มีพนักงาน Level D ที่มีทัศนคติลบ หรือไม่ตั้งใจไม่ชอบงานขายอยู่ในทีม

Part.6.สุดท้าย...ท้ายสุด 

ถึงเวลาแล้วที่ปี2566 นี้ ทีมขายทุกช่องทางของท่าน ท่านจะปล่อยให้สร้างปัญหาแบบเดิมที่เต็มไปด้วยปริมาณคนมากแต่ไร้คุณภาพ หรือจะสร้างคนให้มีคุณภาพให้เป็นWorkforceและสร้างยอดขายให้กับหน่วยงานและองค์กรของท่านซะที.

ซิงเจียยู่อี่ ซิงนี้ฮวดใช้ ขอให้เป็นปีที่เฮงๆของผู้อ่านทุกท่านครับ.