ZIGA เผยไตรมาส 2/65 ขาดทุน 28 ล้านบาท เหตุต้นทุนพุ่ง - บันทึกด้อยค่าบิตคอยน์

ZIGA เผยไตรมาส 2/65 ขาดทุน 28 ล้านบาท เหตุต้นทุนพุ่ง - บันทึกด้อยค่าบิตคอยน์

ZIGA เผยไตรมาส 2/65 ขาดทุน 28 ล้านบาท เหตุต้นทุนพุ่ง - ได้รับผลกระทบเงินบาทอ่อนค่า ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 15.5 ล้านบาท - ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลง บันทึกด้อยค่าบิตคอยน์ จำนวน 10.5 ล้านบาท จากต้นทุน 24.9 ล้านบาท

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA รายงานงบการเงินประจำ Q2/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในงวดสามเดือนไตรมาส 2/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิขาดทุน 28.1 ล้านบาท จากรายได้รวม 241.4 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนสินค้าจากการขายปรับตัวสูงขึ้น และการบันทึกขาดทุนราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในการขุดบิตคอยน์

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในไตรมาส 2 ปี 2565 และ ปี 2564 เป็นจำนวน -28.1 ล้านบาท และ 50.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทคิดเป็น -11.6% และ 15.8% ของรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2565 และ ปี 2564 ตามลำดับ

 

 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 78.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของกำไรสุทธิร้อยละ 155.7 โดยบริษัทมี EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2565 และ ปี 2564 เป็นจำนวน -9.3 ล้านบาท และ 79.7 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขุดบิตคอยน์ จำนวน  10.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  แต่บริษัทมีต้นทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน  24.9 ล้านบาท และจากผลกระทบของราคาตลาดบิตคอยน์ที่ปรับลดลงในปัจจุบัน ทำให้บริษัท ต้องบันทึกด้อยค่ามูลค่าเหรียญ บิตคอยน์เป็นจำนวน 10.5 ล้านบาท

 

เนื่องจากนโยบายธนาคารกลางทั่วโลก มีความเข้มงวดส่งผลให้ทั้งภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับผลกระทบเรื่องสภาพคล่องทั่วโลก หากสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไปในทิศทางดีขึ้น บริษัทยังคงเชื่อว่าราคาเหรียญบิตคอยน์จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน อ่อนค่าลงอย่างมาก ซึ่งบริษัทเองเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทำให้บริษัท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 15.5 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 12.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 360.4%

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์