เกษตรฯทำฝนหลวงสู้พายุลูกเห็บ 5 จังหวัด

ทางตอนบนของประเทศยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชื้นยังคงพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศ ทำให้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำเริง แสงภู่วงค์  ระบุ ทางตอนบนของประเทศยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชื้นยังคงพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศ ทำให้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ สภาวะดังกล่าวจึงมีแนวโน้มในการปฏิบัติการฝนหลวงได้ ล่าสุดกรมฯได้ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บให้กับบางพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ ลพบุรี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนห้วยหลวง และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด